Faceți cunoștință cu Justinian, zis și Patriarhul Roșu!

Pentru că Biserica Ortodoxă Română se plânge oricui are disponibilitatea să asculte de teribilele opresiuni din vremea regimului comunist, vreau doar să readuc în atenţie un personaj sinistru din istoria ortodoxiei româneşti: Patriarhul Justinian Marina (1948-1977). Domnul, sau mai bine, tovarăşul Marina Ioan, pe numele său de mirean, a colaborat perfect cu regimul comunist.

Nu voi detalia aici istoria de trista amintire a fostului întâistătător al BOR, ci mai degrabă pun accent pe un citat celebru de-al său, care probabil că l-a determinat pe cântăreţul disident Jean Moscopol să compună melodia “Patriarhul roşu”, unde spune că Justinian “se închină la Kremlin.”

Fotografia de mai sus, înfăţişează, conform descrierii oficiale, pe Gheorghe Gheorghiu–Dej, Petru Groza, Emil Bodnăraş, Chivu Stoica, Iofsif Chişinevschi, Gheorghe Apostol, Leonte Răutu, Ghizela Vass, D. Colin, Dumitru Petrescu, Petre Borilă, M. Constantinescu, Patriarh M. Justinian, L.G. Melnicov (ambasador al U.R.S.S. în R.P.R.), Ofelia Manole, în tribuna oficială de pe stadionul „23 August” din Capitală (demolat, actual amplasament al Arenei Naţionale) cu prilejul deschiderii Festivalului Mondial al Tineretului.(02.08.1953)

Imagine luată din Fototeca online a comunismului românesc, cota 54 (48)/1953.